123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

olivier-vanherstraeten-nl

olivier_vanherstraeten_web.jpg
Olivier is gespecialiseerd in het ondernemingscrecht met een sterke kennis met contractenrecht en compliance
— Olivier VAN HERSTRAETEN

Olivier
Van Herstraeten

Vennoot
T +32 (0)2 xxx xx xx
E o.vanherstraeten@faberinter.be

Na een carrière als advocaat gespecialiseerd in het vennootschap- en belastingrecht heeft Olivier een aantal jaren verschillende management functies uitoefent in financiële en industriële bedrijven als Hoofd juridische, fiscale en/of compliance zaken. Olivier verliet het privaat sector om vennoot van Faber Inter te worden in April 2018.

Olivier is licenciaat in de rechten (UCL) waar hij docent in het fiscaal recht is geweest. Hij behaalde eveneens  een master in het economish recht (ULB) en een diploma in het fiscaal recht (ESSF). .

Olivier is gespecialiseerd in het ondernemingscrecht met een sterke kennis met contractenrecht en compliance. Op basis van zijn kennis van de interne risicobeheersings heeft  Olivier Van Herstraeten een pragmatische en multidisciplinaire aanpak aangepast aan de behoeften van de bedrijven (groot of klein), van hun aandeelhouders, managers en interne juristen. Olivier Van Herstraeten kan de implementatie van transversale  projecten begeleiden alsook uw interne middelen  versterken in het kader van een opdracht van legal interim.

Olivier spreekt vloeiend Frans, Nederlands en Engels.